• อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย และการดำเนินโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่การตรวจ ANA ให้ผลบวก
  อาการ อาการแสดง การวินิจฉัย และการดำเนินโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่การตรวจ ANA ให้ผลบวก
 • โรคงูสวัดระยะแพร่กระจาย ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันปกติ
  โรคงูสวัดระยะแพร่กระจาย ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันปกติ
 • ภาวการณ์ขาดวิตามินซีในผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
  ภาวการณ์ขาดวิตามินซีในผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
 • รายงานผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ SUPERFICIAL GRANULOMATOUS PYODERMA ในผู้ป่วย IgA MONOCLONAL GAMMOPATHY
  รายงานผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ SUPERFICIAL GRANULOMATOUS PYODERMA ในผู้ป่วย IgA MONOCLONAL GAMMOPATHY
 • ฉบับ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 195 -238 ( กรกฎาคม - กันยายน 2560 )
Content
หน้า. 231-238 หน้า. 231-238

รายงานผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ SUPERFICIAL GRANULOMATOUS PYODERMA ในผู้ป่วย IgA MONOCLONAL GAMMOPATHY
ปิยะรัตน์ ธัญนิพัทธ์ , เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล , สุขุม เจียมตน

Abstract Full Text ( 623.28 KB )

IgA monoclonal gammopathy, superficial granulomatous pyoderma, vegetative pyoderma gangrenosum

หน้า. 223-230 หน้า. 223-230

ภาวการณ์ขาดวิตามินซีในผู้ป่วยที่นอนติดเตียง
เกศอร ป้องอาณา , สุพิชญา ไทยวัฒน์

Abstract Full Text ( 1.36 MB )

blenderized diet, corkscrew hairs, Scurvy, vitamin C deficiency

หน้า. 215-222 หน้า. 215-222

โรคงูสวัดระยะแพร่กระจาย ในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันปกติ
สุพิชชา กมลรัตนกุล , จิตติมา ฐิตวัฒน์

Abstract Full Text ( 574.71 KB )

disseminated, elderly, Herpes zoster, immunocompetent

หน้า. 209-214 หน้า. 209-214

รายงานผู้ป่วยที่มีจ้ำเลือดออกรุนแรงรอบตาในโรคอะมัยลอยโดสิส
ดาดนุช ศาสตระรุจิ , ธนวัฒน์ คูถิรตระการ , วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์

Abstract Full Text ( 2.61 MB )

pinch purpura, primary systemic amyloidosis

หน้า. 195-208 หน้า. 195-208

อาการ อาการแสดง การวินิจฉัยและการดำเนินโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่การตรวจ ANA ให้ผลบวก
กาญจนา เหลืองรังษิยากุล , กอบกุล อุณหโชค , ชุติกา ศรีสุทธิยากร

Abstract Full Text ( 154.43 KB )

Anit-nuclear antibody, connective tissue disease