• ฉบับ 33 ฉบับที่ 4 หน้า 239-359 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2560 )
 • แนวทางเชิงปฏิบัติในการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะหนังศีรษะเป็นขุย
  แนวทางเชิงปฏิบัติในการวินิจฉัยและดูแลรักษาภาวะหนังศีรษะเป็นขุย
 • รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีกลุ่มอาการผิดปกติ LYMPHOPROLIFERATIVE เกิดร่วมกับโรคผิวหนังชนิด JUVENILE XANTHOGRANULOMA และทบทวนวรรณกรรม
  รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีกลุ่มอาการผิดปกติ LYMPHOPROLIFERATIVE เกิดร่วมกับโรคผิวหนังชนิด JUVENILE XANTHOGRANULOMA และทบทวนวรรณกรรม
 • รายงานผู้ป่วยโรค DOWLING-DEGOS
  รายงานผู้ป่วยโรค DOWLING-DEGOS
 • รายงานผู้ป่วยที่มีการเกิดภาวะเส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติอันเกิดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภายในหลอดเลือดชนิด NK เซลล์
  รายงานผู้ป่วยที่มีการเกิดภาวะเส้นเลือดฝอยขยายตัวผิดปกติอันเกิดจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภายในหลอดเลือดชนิด NK เซลล์
 • รายงานผู้ป่วยโรค DERMATOFIBROMA ชนิดที่พบได้ไม่บ่อย อาการทางคลินิกพบรอยโรคจำนวนมากกระจายอยู่เฉพาะที่ ร่วมกับผลการตรวจทางพยาธิวิทยาพบ MUCIN ในชั้นหนังแท้
  รายงานผู้ป่วยโรค DERMATOFIBROMA ชนิดที่พบได้ไม่บ่อย อาการทางคลินิกพบรอยโรคจำนวนมากกระจายอยู่เฉพาะที่ ร่วมกับผลการตรวจทางพยาธิวิทยาพบ MUCIN ในชั้นหนังแท้
 • ปรากฏการณ์บริเวณเว้นว่างของผื่นหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบที่ผิวหนังรอบกระแดดและผิวหนังปกติข้างเคียง
  ปรากฏการณ์บริเวณเว้นว่างของผื่นหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบที่ผิวหนังรอบกระแดดและผิวหนังปกติข้างเคียง
 • รายงานผู้ป่วยที่เกิดปานดำชนิด DERMAL MELANOCYTOSIS จากยาอิมมาตินิบมีไซเลต (IMATINIB MESYLATE)
  รายงานผู้ป่วยที่เกิดปานดำชนิด DERMAL MELANOCYTOSIS จากยาอิมมาตินิบมีไซเลต (IMATINIB MESYLATE)
 • รายงานผู้ป่วยโรค INFLAMMATORY LINEAR VERRUCOUS EPIDERMAL NEVUS ที่มีผลพยาธิวิทยา EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS
  รายงานผู้ป่วยโรค INFLAMMATORY LINEAR VERRUCOUS EPIDERMAL NEVUS ที่มีผลพยาธิวิทยา EPIDERMOLYTIC HYPERKERATOSIS
 • รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกระบบประสาทส่วนปลายบริเวณผิวหนังเป็นจำนวนมาก
  รายงานผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกระบบประสาทส่วนปลายบริเวณผิวหนังเป็นจำนวนมาก
 • รายงานผู้ป่วยโรค PALISADED NEUTROPHILIC AND GRANULOMATOUS DERMATITIS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
  รายงานผู้ป่วยโรค PALISADED NEUTROPHILIC AND GRANULOMATOUS DERMATITIS IN RHEUMATOID ARTHRITIS
 • รายงานการเกิดผื่นชนิดไลเคนนอยด์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาอิมมาทินิบ และการทบทวนวรรณกรรม
  รายงานการเกิดผื่นชนิดไลเคนนอยด์ ในผู้ป่วยที่ได้รับยาอิมมาทินิบ และการทบทวนวรรณกรรม
 • EXTRAGENITAL LICHEN SCLEROSUS รายงานผู้ป่วยซึ่งตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบร่วมกับยาอะซิเทรติน
  EXTRAGENITAL LICHEN SCLEROSUS รายงานผู้ป่วยซึ่งตอบสนองดีต่อการรักษาด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดคลื่นแคบร่วมกับยาอะซิเทรติน
Contents
หน้า. (1)-(23) หน้า. (1)-(23)

สารบัญ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1, 2561

Full Text ( 1.69 MB )

หน้า. 1-14 หน้า. 1-14

Oral Presentations 21 มีนาคม 2561 Session No.6

Full Text ( 123.45 KB )

หน้า. 15-28 หน้า. 15-28

Oral Presentations 21 มีนาคม 2561 Session No.11

Full Text ( 131.10 KB )

หน้า. 29-42 หน้า. 29-42

Oral Presentations 22 มีนาคม 2561 Session No.23

Full Text ( 130.80 KB )

หน้า. 43-58 หน้า. 43-58

Oral Presentations 22 มีนาคม 2561 Session No.28

Full Text ( 142.79 KB )

หน้า. 59-70 หน้า. 59-70

Oral Presentations 22 มีนาคม 2561 Session No.33

Full Text ( 115.17 KB )

หน้า. 71-84 หน้า. 71-84

Oral Presentations 23 มีนาคม 2560 Session No.40

Full Text ( 128.85 KB )

หน้า. 85-98 หน้า. 85-98

Oral Presentations 23 มีนาคม 2561 Session No.45

Full Text ( 136.68 KB )