สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • 22-26 มิถุนายน 2559, ITCAM

  6th International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM)
  Central Grand Hotel @ Central Ladprao
 • 29 กรกฎาคม 2559, AAD

  AAD Highlight 2016
  วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30-15:30 น.
  ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • กรรมการอำนวยการ 2559-2561

  Click
 • 23-25 มีนาคม 2559, DST AM 2016

  ภาพการประชุม

วิดีโอสำหรับประชาชน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST