สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • 23 - 25 November 2017, ICAD

  ICAD 2017
  International Congress of Aesthetic Dermatology 2017

  Bangkok, Thailand
 • 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561, DST-SC

 • 29 กันยายน 2560, Interhospital Conference สถาบันโรคผิวหนัง

 • 6 ตุลาคม 2560, Interhospital Conference รพ.รามาธิบดี

 • 8 - 10 พฤศจิกายน 2560, Current Issues in Dermatology 2017 รพ.จุฬาลงกรณ์

  Current Issues in Dermatology 2017
  รพ.จุฬาลงกรณ์
 • 10 พฤศจิกายน 2560, Interhospital Conference รพ.จุฬา-ธรรมศาสตร์

 • 16 ธันวาคม 2560, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ รพ.แม่สอด จ.ตาก

 • 15 ธันวาคม 2560, Interhospital Conference รพ.พระมงกุฎเกล้า

วิดีโอสำหรับประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST