สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • 23 - 25 November 2017, ICAD

  ICAD 2017
  International Congress of Aesthetic Dermatology 2017

  Bangkok, Thailand
 • 1 กันยายน 2560, DST MM

  การประชุมกลางปี 2560
  DST Mid-Year Meeting 2017
 • 17 กรกฎาคม 2560, Superficial Fungal Infections

  สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

วิดีโอสำหรับประชาชน

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

20 กุมภาพันธ์ 2560​ บทบาทของแพทย์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST