สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน
 • กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562(รอบพิเศษ), ม.สงขลานครินทร์ 1 ตำแหน่ง

 • 25 - 28 February 2020, RCD 2020 & DST 2020

  24th RCD 2020 inconjunction with 45th DST 2020
 • Abstract book, DST AM 2019

 • เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลแพทย์ผิวหนังดีเด่นและแพทย์ผิวหนังรุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2562

 • 20 กันยายน 2562, DST MM

  การประชุมกลางปี 2562
  DST Mid-Year Meeting 2019

วิดีโอสำหรับประชาชน

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย

23 มีนาคม 2561 งานแถลงข่าว การดูแลส่วนสัดอย่างปลอดภัย + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST