สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

      ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทาง ด้านผิวหนังให้แพร่หลาย กว้างขวาง ถูกต้อง ตาม หลักวิชาการ ให้การ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยและเผยแพร่ ความรู้ สู่ประชาชน

กิจกรรมสมาคม
DST Activities

 • สมาชิกสามัญใหม่

  ยินดีต้อนรับสมาชิกสามัญใหม่ ทั้ง 22 คน
 • 14-15 กรกฎาคม 2559

  10+โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5
  รพ.รามาธิบดี
 • 21-22 กรกฎาคม 2559

  3rd DSAC (Dermatology Symposium for ASEAN Community)
  สถาบันโรคผิวหนัง
 • 29 กรกฎาคม 2559, AAD

  AAD Highlight 2016
  วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30-15:30 น.
  ห้องประชุมประจวบ ชั้น 3 อาคารมหาวชิราลงกรณ์
  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วิดีโอสำหรับประชาชน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน

AEC โรคผิวหนังไร้พรมแดน + วิดีโอทั้งหมด

วารสารโรคผิวหนัง
Journal by DST